Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heb je als organisatie verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. Je moet namelijk aan kunnen tonen dat jij je aan de wet houdt. Zo moet je aan kunnen aantonen dat je de juiste organisatorische en technische maatregelen hebt genomen om aan de AVG te voldoen.

Om jouw organisatie te helpen aan de AVG te voldoen, biedt Privacy Company praktisch advies. No-nonsense, laagdrempelig advies waar je daadwerkelijk wat aan hebt en waarmee je aan de slag kunt.

Op het gebied van advies, bieden we jou de volgende opties:

Privacy & Gegevensbescherming

Voldoe aan de verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens en toon aan dat je persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de wet. Niet alleen omdat de wet dat van jou vraagt, maar vooral omdat jouw doelgroep dat van jou verlangt.

Informatiebeveiliging

Neem passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen. Aan de hand van moderne technieken en praktische processen en procedures, zorgen we voor een goede beveiliging en voorkomen we de kans op datalekken en misbruik van deze gegevens.