Privacy compliant blijven

Om privacy compliant te worden en privacy een structureel onderdeel van jouw organisatie te maken, heeft Privacy Company zes modules ontwikkeld voor een volledig privacy implementatie traject. Zo kan jouw organisatie compliant zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Samen met jou voeren wij deze stapsgewijs uit.

We starten het traject vaak met een quickscan om de huidige stand van zaken te toetsen aan de geldende wet- en regelgeving en best practices. Op basis van de uitkomst van de quickscan krijg je advies over de te nemen maatregelen om compliant te worden en te blijven.Heeft jouw organisatie behoefte aan verdieping in een specifiek onderdeel, dan kun je hier voor kiezen. Denk aan het vergoten van de privacy awareness binnen jouw organisatie, het aanleggen van een register van verwerkingen of de uitvoering van een privacy impact assessment. We helpen je graag bij de verdere implementatie, of ga zelf aan de slag met onze tools.