Binnen jouw organisatie werken medewerkers met vertrouwelijke (persoons)gegevens. Het werken met deze gegevens neemt informatiebeveiligingsrisico’s met zich mee. Zo moeten ze deze gegevens niet laten slingeren en mogen ze deze niet met iedereen delen. Hoe zorg je ervoor dat zij tijdens het werk alert blijven en veilig met deze vertrouwelijke gegevens omgaan?

Met een awareness programma houd jij je medewerkers structureel bewust en bekwaam over informatiebeveiliging. We stellen voor jouw organisatie een awareness programma op maat op. Dit kan bestaan uit één of meerdere onderdelen: posters, interactieve spellen, boomerang kaarten, narrow casting, e-learning en presentaties.

Met onze awareness campagne over informatiebeveiliging:


Terug naar het overzicht