In ons nieuwe privacywetgeving boekje tref je een overzicht aan van de belangrijkste algemene privacywet- en regelgeving en de bescherming van persoonsgegevens. Deze editie is daarmee een onmisbaar hulpmiddel voor iedereen die vanuit zijn of haar vakgebied met privacykwesties in aanraking komt.


Dit privacywetgeving boekje is een bijgewerkte, internationale versie van onze 2016-editie. Het boekje geeft een overzicht van Europese rechtsinstanties, bevat de overwegingen, biedt factsheets en heeft een handige index. In het boekje geeft Captain Privacy uitleg over de zeven grootste misverstanden van de GDPR, vat hij elk artikel samen in een tweet, belicht hij belangrijke secties en verwijst hij naar boetes. Gemakkelijk én toegankelijk. Een bijgewerkte versie die onmisbaar is voor privacyprofessionals en professionals die geïnteresseerd zijn in het vakgebied.


Wij hebben verschillende privacy factsheets samengesteld over belangrijke privacy regelgeving. Download ze hieronder gratis!

Download het framework: Privacy by Design Framework , Data Protection by Design Framework - English

Het is onduidelijk wanneer is voldaan aan het vereiste van Privacy by Design. Er is behoefte aan een praktisch hulpmiddel waarmee organisaties het kunnen vormgeven in nieuwe processen en diensten, en waarmee tevens de basisinformatie verkregen kan worden om te laten zien op welke wijze een organisatie compliant is. Dit raamwerk is speciaal daarom door ons ontwikkeld!

Download de factsheet: White paper: 7 misunderstandings - English

Vanaf 25 mei is de AVG van toepassing. Betrokkenen krijgen meer rechten, organisaties meer verantwoordelijkheden en toezichthouders de mogelijkheid om hoge boetes op te leggen.

Er zijn echter nog steeds een aantal misverstanden over verschillende onderwerpen en bepalingen van de AVG. In deze Engelse white paper behandelen we de 7 meest voorkomende misverstanden.

Download de factsheet: Format Verwerkersovereenkomst

Een verwerkersovereenkomst moet worden opgesteld als een derde partij kan worden aangemerkt als een verwerker van gegevens. Maar hoe ziet zo een overeenkomst eruit en welke aspecten moeten daar in worden meegenomen? Omdat het veel tijd kan kosten om een dergelijke overeenkomst op te stellen hebben wij een format voor je gemaakt voor een simpele overeenkomst die je alleen nog maar hoeft in te vullen!

Download de factsheet: Ons onderwijsaanbod

Voor training op maat of een kennissessie over privacy awareness kun je bij ons terecht. In dit overzicht staat het aanbod van Privacy Company voor elk niveau en voor elke soort organisatie.

Download de factsheet: Meldplicht datalekken


1 januari 2016 is de Wet meldplicht datalekken ingevoerd. Deze wet bepaalt dat organisaties, die persoonsgegevens verwerken, verplicht zijn een datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In deze factsheet vind je zeven vragen en antwoorden die je kunt gebruiken om een idee te krijgen hoe je de (bedrijfs)processen kunt inrichten.

Download de factsheet: Standaard communicatie klanten en leveranciers

De meldplicht datalekken vraagt om specifieke processen in een organisatie. Het is van belang dat leveranciers op de hoogte worden gebracht van de verandering in de manier van werken en aan welke regels zij zich moeten houden. Ook is het van belang dat je klanten informeert over wat veranderingen in de organisatie betekenen voor hun (persoons)gegevens.

Download het overzicht: Overzicht Algemene Verordening Gegevensbescherming

In april 2016 is de Europese privacyverordening aangenomen, wat betekent dat deze over 2 jaar toepasbaar zal zijn voor alle bedrijven en organisaties in Europa. Deze verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland en brengt nog verschillende additionele regels met zich mee. Wij hebben alle regels van de verordening in een handig overzicht gezet, zodat je deze snel kunt raadplegen en kunt begrijpen.

Download de factsheet: Schema Algemene Verordening Gegevensbescherming

Een kort en compleet schema met de belangrijkste informatie over de privacyverordening bij de hand, dat is onze factsheet. Wij hebben deze factsheet gebaseerd op de vier hoofdonderwerpen waar je aandacht aan moet besteden, namelijk: gegevens, maintenance, organisatie en communicatie. Deze factsheet is handig om te gebruiken als handvat of als je iets snel wilt checken tijdens je werk.


Download the factsheet: Factsheet General Data Protection Regulation

A short and complete schedule with key information about the new General Data Protection Regulation. This factsheet is based on four main subjects: personal data, maintenance, organisation and communication. This factsheet is easy to use as a quick reference.

Download de factsheet: #GDPR in 99 tweets


De privacyverordening bestaat uit 99 artikelen. De afgelopen maanden hebben wij elk artikel op onze Twitter-pagina in één tweet weergegeven. Heb je deze gemist? We hebben alle tweets voor je in een document gezet zodat je deze op elk gewenst moment kunt teruglezen.


Download de factsheet: Boetebeleidsregels


De boetebeleidsregels zijn regels die worden gehanteerd door de Autoriteit Persoonsgegevens en een boete tot gevolg kunnen hebben. In dit schema zie je direct welke regel welke boete tot gevolg heeft. We hebben als extraatjes nog meegenomen wat de Autoriteit Persoonsgegevens nog meer mag doen en welke factoren meespelen bij het bepalen van de boete.

Download de factsheet: Boetebeleidsregels in het kader van de meldplicht datalekken

Specifiek voor de nieuwe Wet meldplicht datalekken hebben wij de boetebeleidsregels in een handig schema gezet. Met deze factsheet weet je direct overtreding van welke regel met betrekking tot de meldplicht datalekken welke boete tot gevolg kan hebben.