De AVG is een wet met open normen. Toch wil jij als FG weten waar op verschillende deelgebieden de grens ligt. Wanneer is er privacy-bewustzijn? Wat is de juiste grondslag? Heb je wel of niet te maken met een risico? Jij moet ten slotte toezicht houden op de interne toepassing en naleving van de AVG.

Wij bieden je een maandelijkse FG-masterclass voor al je inhoudelijke juridische vraagstukken. Hiermee verwerf je de benodigde kennis, vaardigheden en capaciteiten die nodig zijn om jouw taken als FG zelfverzekerd te vervullen.

Opzet FG Masterclasses

Per masterclass is gekozen voor één thema. In het eerste deel zal de trainer een presentatie geven. Het tweede deel van de masterclass is gericht op de praktische toepassing van het thema. Dit kan zijn in de vorm van een korte workshop, het uitwerken van casus, of het voeren van een debat. Hierna is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen in een informele setting.


Datum Onderwerp Trainer(s)
25.09.2018
15:00 tot 17:00

Awareness en training Anne Martine & Iris
30.10.2018
15:00 tot 17:00

FG versus Privacy Officer Anne Martine
27.11.2018
15:00 tot 17:00

ePrivacy Verordening Sjoera
12.12.2018
15:00 tot 17:00

Privacy & Marketing Sjoera
29.01.2019
15:00 tot 17:00

Bewaartermijnenbeleid en data-minimalisatie Carolin
26.02.2019
15:00 tot 17:00

De AP komt langs, en nu? Marlies
26.03.2019
15:00 tot 17:00

Register van verwerkingsactiviteiten Sterre
30.04.2019
15:00 tot 17:00

Datalekken Anouk
28.05.2019
15:00 tot 17:00

Internationale Doorgifte Arnold
25.06.2019
15:00 tot 17:00

Grondslagen en Rechtmatigheidstoets Sjoera
30.07.2019
15:00 tot 17:00

Privacy & Ethiek Iris & Michel
27.08.2019
15:00 tot 17:00

Ketensamenwerking (en sociaal domein) Arnold
24.09.2019
15:00 tot 17:00

Stakeholder management Arnold

Met de FG Masterclasses van Privacy Company:

Onze trainers oefenenen met actuele praktijkvoorbeelden. Hiermee helpen we jouw verkregen kennis toe te passen in je werk. Dit maakt de Masterclass erg boeiend en direct toepasbaar.

Je komt in een relatief kleine klas terecht met een gunstige verhouding tussen trainer en deelnemers.

Zo blijf je goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kun je gebruik maken van elkaars kennis.

Neem contact op voor meer informatie of een persoonlijk gesprek. Of ga terug naar het overzicht onze FG diensten.