Datum Dinsdag 25 juni 2019, van 15:00 tot 17:00
Locatie Maanweg 174, 2516 AB, Den Haag
Docent Anouk
Vakgebied Functionaris voor de gegevensbescherming
Opleidingniveau WO
Studievorm Overdag
Studiekosten Onderdeel van het Masterclass pakket

Doel en opzet van de cursus

Eén van de belangrijkste en meest zichtbare verplichtingen uit de privacywetgeving is de meldplicht datalekken en als FG vervul je daarbij een belangrijke rol. Je bent het interne aanspreekpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens en je hebt een adviserende rol dus je moet kunnen beoordelen of de gemaakte afwegingen en genomen maatregelen juist zijn. Daarnaast is een onderdeel van jouw rol het informeren over het bestaan van deze verplichting en de medewerkers er bewust van maken wat een datalek is, hoe ze dat kunnen ontdekken en wat de gevolgen ervan kunnen zijn. Ook ben je verantwoordelijk voor de naleving van de AVG binnen de organisatie, dus wat doe je als je denkt dat je door de organisatie niet altijd wordt geïnformeerd over een datalek? Kortom, je bent de spil in het web en vanuit die positie belichten wij tijdens deze masterclass jouw rol als FG in relatie tot de meldplicht datalekken.

Wat levert deelname je op?

Na deze masterclass weet jij hoe je met datalekken binnen je organisatie om moet gaan!


Meer weten?

Neem contact op voor meer informatie of een persoonlijk gesprek.

Terug naar het overzicht