De AVG is een wet met open normen. Toch wil jij als privacy professional weten waar op verschillende deelgebieden de grens ligt. Wanneer is er privacy-bewustzijn? Wat is de juiste grondslag? Heb je wel of niet te maken met een risico? Jij moet ten slotte toezicht houden op de interne toepassing en naleving van de AVG.

Wij bieden Masterclasses voor al je inhoudelijke juridische vraagstukken. Hiermee verwerf je de benodigde kennis, vaardigheden en capaciteiten die nodig zijn om jouw taken als privacy professional zelfverzekerd te vervullen.

Opzet van de Masterclasses

Per masterclass is gekozen voor één thema. In het eerste deel zal de trainer een presentatie geven. Het tweede deel van de masterclass is gericht op de praktische toepassing van het thema. Dit kan zijn in de vorm van een korte workshop, het uitwerken van casus, of het voeren van een debat. Hierna is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen in een informele setting.


Datum Onderwerp Trainer(s)
27.08.2019
15:00 tot 17:00

Privacy & Ethiek Michel
29.10.2019
15:00 tot 17:00

Ketensamenwerking (en sociaal domein) Arnold
10.12.2019
15:00 tot 17:00

Stakeholder management Arnold

Met de Masterclasses van Privacy Company:

Neem contact op voor meer informatie of een persoonlijk gesprek.