Praktisch privacy advies

Privacy Company biedt praktisch privacy advies om te voldoen aan de privacywetgeving en om compliant te zijn. Kies zelf het adviestraject dat past bij jouw organisatie.

Privacy compliant blijven

Om privacy compliant te worden en privacy een structureel onderdeel van jouw organisatie te maken, heeft Privacy Company zes modules ontwikkeld voor een volledig privacy implementatie traject. Zo kan jouw organisatie compliant zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Samen met jou voeren wij deze stapsgewijs uit.

We starten het traject vaak met een quickscan om de huidige stand van zaken te toetsen aan de geldende wet- en regelgeving en best practices. Op basis van de uitkomst van de quickscan krijg je advies over de te nemen maatregelen om compliant te worden en te blijven.

Heeft jouw organisatie behoefte aan verdieping in een specifiek onderdeel, dan kun je hier voor kiezen. Denk aan het vergoten van de privacy awareness binnen jouw organisatie, het aanleggen van een register van verwerkingen of de uitvoering van een privacy impact assessment. We helpen je graag bij de verdere implementatie, of ga zelf aan de slag met onze tools.

Implementatietraject

Privacy by design

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt Privacy by Design expliciet vereist bij het verwerken van persoonsgegevens. Privacy by Design betekent dat uw organisatie bij de ontwikkeling van (nieuwe) producten en diensten zo vroeg mogelijk aandacht besteedt aan het beschermen van persoonsgegevens. Door privacybeschermende maatregelen te nemen aan het begin van de ontwikkeling, is uw organisatie eerder compliant. Ook worden kosten bespaard doordat deze maatregelen niet achteraf genomen moeten worden. Privacy Company gebruikt het Privacy by Design framework als inhoudelijk uitgangspunt voor haar advies.

Passend privacy advies

Kies het advies dat bij je past:

Neem contact op voor meer informatie of een voorstel.