Als medewerker van jouw organisatie zie jij het belang van privacy in. Maar hoe goed is dit nu binnen jouw organisatie ingericht? Wat is de stand van zaken op het gebied van privacy? Welke processen en documentatie zijn er in jouw organisaties bijvoorbeeld al aanwezig en toereikend. En in hoeverre voldoet jouw register van verwerkingsactiviteiten?

Met de Maturity Scan brengen wij voor jouw organisatie in kaart in hoeverre er voldaan wordt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op basis hiervan worden aanbevelingen gegeven hoe je jouw organisatie en processen het beste kan inrichten om compliant te zijn met de AVG. Hiermee is de Maturity Scan in veel gevallen een goede start om een reële inschatting te maken voor de verdere activiteiten en keuzes.

Met de Maturity Scan van Privacy Company:

De Maturity Scan fase bestaat uit drie vaste onderdelen:

1. Invullen van een vragenlijst

De Maturity Scan houdt in dat er een primaire toets wordt gedaan (en nog niet in detail wordt gekeken naar bijvoorbeeld rechtmatigheid). Dit gebeurt aan de hand van een door u in te vullen (en door Privacy Company aangeleverde) vragenlijst. Aan de hand van circa 30 vragen wordt een eerste inzicht verkregen in wat de status is van de AVG compliance van uw organisatie.

2. Interviews

In overleg met u worden er twee interviews met sleutelpersonen van uw organisatie ingepland. Hierbij wordt ernaar gestreefd dat deze interviews (van ca 1 uur per interview) aansluitend in de tijd op één dag bij u plaatsvinden. De interviews bieden ons aanvullende informatie over uw organisatie en uw specifieke situatie. Op basis van de interviews en de vragenlijst wordt door ons geanalyseerd en beoordeeld op welke onderdelen er verbeteringen kunnen worden getroffen en op welke gebieden uw organisatie nog niet voldoet aan de vereisten uit de privacywetgeving.

3. Rapportage en afstemmen van vervolg traject

Als afronding van de Maturity Scan wordt door ons een rapport opgesteld waarin wordt aangegeven wat de huidige stand van zaken v.w.b. de AVG compliance van uw organisatie is. De uitkomsten kunnen door u worden gebruikt voor het bepalen van de gewenste vervolgstappen. Indien gewenst verzorgen wij voor u (bijvoorbeeld voor jouw MT) een eindpresentatie met de bevindingen.

Na afloop van de Maturity Scan bekijken we graag aan de hand van de resultaten vrijblijvend met u de mogelijkheden hoe uw AVG compliance project kan worden vervolgd. Hierbij wordt gekeken naar wat er gedaan moet worden en ook welke taakverdeling wenselijk is. Indien gewenst kunnen wij hierna een aanbieding op maat maken voor het vervolgtraject.


Terug naar het overzicht van adviesdiensten