Als organisatie weet je wel dat je privacy advies nodig hebt, maar wellicht niet hoeveel en op welk gebied. Of op welk exact moment. De ene keer kamp je bijvoorbeeld met een aantal ad hoc vragen op het gebied van privacy en gegevensbescherming, de andere keer heb je hulp nodig met het beoordelen van documenten. En dit is niet altijd vooraf in te plannen.

Met de strippenkaart van Privacy Company kun je advies krijgen wanneer het voor jou nodig is, zonder dat er steeds een aparte overeenkomst afgesloten hoeft te worden. Het beantwoorden van de vragen geschiedt door één van onze adviseurs naar gelang beschikbaarheid. Omdat het om ad hoc inzet gaat, bekijken wij per keer de mogelijke inzet en hoe snel we die kunnen bieden.

Met de strippenkaart van Privacy Company:

Hoe gaat het in de praktijk?

  1. Je neemt een strippenkaart af waarmee een bepaald aantal adviesuren vooraf worden ingekocht.

  2. Bij een adviesvraag neem je (bij voorkeur per mail) contact op met Privacy Company.

  3. Vervolgens word je geïnformeerd door een adviseur van Privacy Company wanneer een antwoord kan worden verwacht en hoeveel uur er naar verwachting benodigd is om de vraag te beantwoorden. Omdat het gaat om ad hoc inzet die niet op voorhand ingepland wordt, bekijken wij per keer de mogelijke inzet en hoe snel we die kunnen bieden. Uitgangspunt is dat Privacy Company binnen 3 werkdagen het gevraagde advies levert. Indien dat niet haalbaar blijkt informeert Privacy Company je daarover en wordt aangegeven waarom het advies langer op zich laat wachten en wat de verwachte responstijd is.

  4. Indien 80% van de gereserveerde uren bereikt is, word je hierover geïnformeerd en kun je eventueel besluiten om de strippenkaart te verlengen.


Terug naar het overzicht van adviesdiensten