Wat is Privacy Designer: the game?

Met Privacy Designer: the game geef je vorm aan bescherming van de privacy binnen nieuwe en bestaande producten en diensten. In de ontwikkelfase van een nieuw product of nieuwe dienst brengt Privacy Designer: the game het gebruik van persoonsgegevens en de risico’s die het product of de dienst met zich meebrengt voor de betrokkenen in kaart. Je onderzoekt concrete oplossingen die kunnen helpen de privacy van de betrokkenen te beschermen. Voor bestaande producten en diensten kan Privacy Designer: the game van grote waarde zijn in het ontwerpen van een verbetertraject voor een stevige bescherming van de privacy. De uitkomsten van Privacy Designer: the game kunnen gebruikt worden om de toepassing van data protection by design te verantwoorden.

Voor wie is Privacy Designer: the game?

Iedereen die een nieuw product ontwikkelt of een nieuwe dienst wil lanceren, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, is verplicht om data protection by design toe te passen. Privacy Designer: the game is gericht op teams die zich bezighouden met het opzetten van nieuwe producten of diensten. Van ontwikkelaars die bezig zijn de architectuur van hun nieuwe product of dienst in kaart te brengen tot projectteams die Privacy Designer: the game gebruiken om te borgen dat het team alles doet om de privacy te beschermen. Privacy Designer: the game kan eenvoudig worden ingepast in een SCRUM sprint. Privacy Designer: the game kan ook gebruikt worden om de privacyvriendelijkheid van een bestaand product of dienst te verbeteren en om verbeteringen en aanpassingen over een langere periode te blijven volgen.

Wat is de toegevoegde waarde van data protection by design?

Producten en diensten die de bescherming van persoonsgegevens goed hebben geborgd, worden beter gewaardeerd door de gebruikers. Het vertrouwen is groter en mensen zijn eerder bereid zo’n product of dienst te gaan gebruiken. Daarnaast helpt Privacy Designer: the game om aan te tonen dat het product of de dienst echt voldoet aan het vereiste van data protection by design uit de AVG (Artikel 25). Een by design privacyvriendelijk vormgegeven product of dienst draagt bovendien bij aan het kunnen naleven van de overige vereisten uit de AVG.

Hoe werkt Privacy Designer: the game?
Privacy Designer


Privacy Designer: the game is een workshop die onder begeleiding van een spelleider van Privacy Company wordt gehouden met een team dat zich bezig houdt met het ontwikkelen van een nieuw product of nieuwe dienst. De workshop duurt een dagdeel. Tijdens het spel werken de deelnemers aan het in kaart brengen van verwerkingen, risico’s en oplossingen om het nieuwe product of de nieuwe dienst waaraan zij werken zo privacyvriendelijk mogelijk te maken.

Dat in kaart brengen is letterlijk te nemen: de deelnemers bouwen met behulp van speciaal ontworpen spelonderdelen een overzicht van alle belangrijke informatie. Zo wordt privacybescherming tastbaar gemaakt en worden geen kansen over het hoofd gezien.

Na afloop van de sessie blijft het eenmalig bruikbare speelbord eigendom van de opdrachtgever. De spelleider stelt binnen twee weken een verslag samen, waarin de bevindingen worden gedeeld. Dit verslag en het bewerkte speelbord kunnen gebruikt worden om de definitieve privacystrategie te bepalen voor de nieuwe toepassing.

Klik hier om de productsheet te downloaden. Meer informatie? Neem contact op met Privacy Company op 070-8209690 of info@privacycompany.eu