Jouw eigen implementatie traject begint hier. Bepaal met behulp van dit overzicht welke collecties of afzonderlijke documenten nodig zijn voor jouw organisatie.

Nog geen stappen ondernomen en dus geen beeld van waar jouw organisatie op dit moment staat? Start dan eerst met de collectie ‘voorbereiding’ en bepaal op basis daarvan het vervolgtraject. Wij adviseren graag over het kiezen van de benodigde documenten en kunnen ook helpen bij aanvullende vragen. Neem hiervoor contact met ons op.

De documenten uit de voorbereidingsfase brengen de huidige stand van zaken binnen jouw organisatie in kaart. Deze onderdelen kunnen gebruikt worden om te bepalen welke stappen genomen moeten worden met het oog op de privacywetgeving. Het doorlopen van deze fase is, naast het vormen van een overzichtelijke basis als startpunt, een goed hulpmiddel om aan te tonen dat jouw organisatie zijn verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van de privacywetgeving. Deze aantoonbaarheid is een verplichting in de wet.

Met behulp van dit document kan je zelf bepalen welke processen, maatregelen en documenten al aanwezig zijn binnen de organisaties en welke nog missen. Het document bestaat uit een vragenlijst met vaste antwoordopties en uitleg, inclusief de mogelijkheid om een toelichting te geven. Dit geeft inzicht in de huidige stand van zaken ten aanzien van privacy compliance. Op basis hiervan kan je beoordelen welke stappen genomen moeten worden om aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming te kunnen voldoen.
Ons advies is om het implementatietraject aan te vliegen vanuit een project. Dit document bevat een sjabloon voor een projectplan zodat je – op basis van de bevindingen uit de vragenlijst nulmeting – een aanpak en planning kan bepalen voor het behalen van de resultaten. Hierbij spelen factoren zoals budget, projectteam en risico’s een rol.
De documenten uit de inventarisatie-fase helpen om in kaart te brengen welke persoonsgegevens er worden opgeslagen en gebruikt binnen de organisatie. Dit resulteert in het register van verwerkingsactiviteiten, één van de verplichtingen uit de privacywetgeving. Daarnaast is het mogelijk om de verwerkingen te toetsen op rechtmatigheid en een onderzoek te doen naar het risico zodat de juiste maatregelen genomen kunnen worden.

Met behulp van dit document kan je zelf bepalen welke processen, maatregelen en documenten al aanwezig zijn binnen de organisaties en welke nog missen. Het document bestaat uit een vragenlijst met vaste antwoordopties en uitleg, inclusief de mogelijkheid om een toelichting te geven. Dit geeft inzicht in de huidige stand van zaken ten aanzien van privacy compliance. Op basis hiervan kan je beoordelen welke stappen genomen moeten worden om aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming te kunnen voldoen.
Ons advies is om het implementatietraject aan te vliegen vanuit een project. Dit document bevat een sjabloon voor een projectplan zodat je – op basis van de bevindingen uit de vragenlijst nulmeting – een aanpak en planning kan bepalen voor het behalen van de resultaten. Hierbij spelen factoren zoals budget, projectteam en risico’s een rol.
Met behulp van dit document kan je zelf bepalen welke processen, maatregelen en documenten al aanwezig zijn binnen de organisaties en welke nog missen. Het document bestaat uit een vragenlijst met vaste antwoordopties en uitleg, inclusief de mogelijkheid om een toelichting te geven. Dit geeft inzicht in de huidige stand van zaken ten aanzien van privacy compliance. Op basis hiervan kan je beoordelen welke stappen genomen moeten worden om aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming te kunnen voldoen.
Ons advies is om het implementatietraject aan te vliegen vanuit een project. Dit document bevat een sjabloon voor een projectplan zodat je – op basis van de bevindingen uit de vragenlijst nulmeting – een aanpak en planning kan bepalen voor het behalen van de resultaten. Hierbij spelen factoren zoals budget, projectteam en risico’s een rol.
Met behulp van dit document kan je zelf bepalen welke processen, maatregelen en documenten al aanwezig zijn binnen de organisaties en welke nog missen. Het document bestaat uit een vragenlijst met vaste antwoordopties en uitleg, inclusief de mogelijkheid om een toelichting te geven. Dit geeft inzicht in de huidige stand van zaken ten aanzien van privacy compliance. Op basis hiervan kan je beoordelen welke stappen genomen moeten worden om aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming te kunnen voldoen.
Ons advies is om het implementatietraject aan te vliegen vanuit een project. Dit document bevat een sjabloon voor een projectplan zodat je – op basis van de bevindingen uit de vragenlijst nulmeting – een aanpak en planning kan bepalen voor het behalen van de resultaten. Hierbij spelen factoren zoals budget, projectteam en risico’s een rol.