Om de privacykennis binnen jouw organisatie te vergroten en te onderhouden is continue aandacht en training belangrijk. Hieronder valt niet alleen de training van privacy professionals, maar ook de bewustwording van medewerkers die werken met persoonsgegevens. Op deze manier wordt privacy een integraal onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden en worden nieuwe inzichten rondom privacy actief besproken en opgevolgd.

Privacy Company biedt in-company trainingen die aansluiten bij de specifieke informatiebehoefte van jouw organisatie. De trainers van Privacy Company hebben ruime praktijkervaring met het toepassen van privacywetgeving in verschillende domeinen en geven regelmatig training aan zowel beginners als gevorderden.

Stel zelf je modules samen:

Basisbeginselen van de AVG


6 uur | Beg. | Ned.

Rollen, taken en verantwoordelijkheden


6 uur | Beg. | Ned.

Rechten van betrokkenen


6 uur | Beg. | Ned.

Ketenverwerkingen


6 uur | Beg. | Ned.

Informatiebeveiliging en datalekken


6 uur | Beg. | Ned.

Privacy by design & default


6 uur | Beg. | Ned.

Data Protection Impact Assessment


6 uur | Beg. | Ned.

Privacy management


6 uur | Beg. | Ned.

Ethiek en privacy

6 uur | Beg. | Ned.

Externe verwerkers en contracten


6 uur | Beg. | Ned.

Privacy en de OR


6 uur | Beg. | Ned.

Internationale gegevensoverdracht


6 uur | Beg. | Ned.

Toezicht en handhaving


6 uur | Beg. | Ned.

e-Privacy, AVG & marketing


6 uur | Beg. | Ned.

Verder verwerken van personal, big en open data


6 uur | Beg. | Ned.

AVG & Data Science


6 uur | Beg. | Ned.

Basisbeginselen van de AVG


6 uur | Beg. | Ned.

Basisbeginselen van de AVG


6 uur | Beg. | Ned.