Blog

Aanbevolen blogpost

Werk aan de winkel: de Data Transfer Impact Assessment.

Werk aan de winkel: de Data Transfer Impact Assessment.

Privacy en gegevensbescherming

Het AVG-inzagerecht en pseudonieme gegevens 
Het AVG-inzagerecht en pseudonieme gegevens 
Op 13 juli 2022 heeft de Raad van State (RvS) uitspraak (https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@131990/202006125-1-a3/ ) gedaan in een zaak over het inzagerecht van betrokkenen op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De zaak kwam bij de RvS omdat het inzageverzoek was gedaan bij een gemeente (Den Haag) en de reactie daarop van de gemeente dus geldt als een Awb-besluit en daarmee dus onder de bestuursrechtspraak valt. Bijzonder in deze zaak was de discussie over herleidbaarheid van pseudonieme gegevens en welke gegevens de gemeente wel of niet moet verstrekken bij een inzageverzoek. In de uitspraak van de RvS lijkt een tegenstrijdigheid te zitten. Daarom dus een blog met duiding. 
Werk aan de winkel: de Data Transfer Impact Assessment.
Werk aan de winkel: de Data Transfer Impact Assessment.

Company nieuws

Privacy Company behaalt ISO 27001 certificering
Privacy Company behaalt ISO 27001 certificering
Privacy Company behaalt ISO 27001 certificering
Qii gaat samenwerking aan met Privacy Company
Qii gaat samenwerking aan met Privacy Company
Qii gaat samenwerking aan met Privacy Company