Blog

Aanbevolen blogpost

Privacy voor de (digitale) thuiswerkplek 

Privacy voor de (digitale) thuiswerkplek 

Nu een groot deel van Nederland noodgedwongen thuiswerkt kan dat behoorlijk wat lastige en hilarische situaties met zich meebrengen. Hierbij wat praktische tips om thuiswerken wat makkelijker en privacy-vriendelijker te maken. 

Privacy en gegevensbescherming

Privacy voor de (digitale) thuiswerkplek 
Privacy voor de (digitale) thuiswerkplek 
Nu een groot deel van Nederland noodgedwongen thuiswerkt kan dat behoorlijk wat lastige en hilarische situaties met zich meebrengen. Hierbij wat praktische tips om thuiswerken wat makkelijker en privacy-vriendelijker te maken. 
Door
Coen
Lees meer
Wat kan de werkgever doen ter preventie van het Coronavirus?
Wat kan de werkgever doen ter preventie van het Coronavirus?
Nu het Coronavirus ook Nederland bereikt heeft, willen werkgevers er zorg voor dragen dat hun werknemers hier niet mee besmet raken. Hiervoor is het van belang dat de werkgever ervan op de hoogte is als één van zijn werknemers met het virus besmet is. De werkgever mag niet zomaar alles vragen aan de werknemer, omdat informatie over de gezondheid van werknemers, waaronder aard en oorzaak van een ziekte, bijzondere persoonsgegevens zijn. De verwerking van bijzondere persoonsgegevens is in beginsel verboden. Alleen de arbodienst, de bedrijfsarts of een ander persoon die is gebonden aan het beroepsgeheim mag gezondheidsgegevens verwerken. De bedrijfsarts zal de gezondheidsgegevens verwerken op grond van de toestemming van de werknemer of omdat deze een wettelijke plicht heeft. Deze grondslagen gaan in dit geval niet op voor de werkgever. Wat kan de werkgever wel doen? Het is voor de werkgever van belang dat duidelijk is wat er wel en niet gevraagd mag worden aan de werknemer. De werkgever mag bijvoorbeeld wel vragen hoe een werknemer zich voelt, en of de werknemer onlangs in een risicogebied is geweest.
Door
Thomas ten Berge
Lees meer

Company nieuws

Ministerie van Justitie en Veiligheid gunt Privacy Company Europese aanbesteding DPIA’s
Ministerie van Justitie en Veiligheid gunt Privacy Company Europese aanbesteding DPIA’s
Ministerie van Justitie en Veiligheid gunt Privacy Company Europese aanbesteding DPIA’s
Door
Renske
Lees meer
Maak kennis met onze nieuwe collega's!
Maak kennis met onze nieuwe collega's!
Maak kennis met onze nieuwe collega's!
Door
Michel
Lees meer