Medewerkers motiveren om privacybewust te werken: het voordeel van E-learning

October 3, 2023
In een tijdperk waarin het gebruik van data centraal staat in het bedrijfsleven en de samenleving als geheel, rust er een aanzienlijke verantwoordelijkheid op de schouders van privacy officers en security officers. Een van de meest cruciale taken is het stimuleren van privacybewust werken bij medewerkers. Dat is niet altijd makkelijk.In deze blog leg ik uit welke motivatiestrategieën je kan inzetten als verantwoordelijke voor gegevens-bescherming binnen jouw organisatie om collega’s uit te rusten met de benodigde kennis over wat privacyvriendelijk werken inhoudt.

Hoe motiveer en stimuleer je medewerkers om privacybewust te werken?

  • Maak het ‘persoonlijk’ door in bewustwordingscampagnes medewerkers aan te spreken door gebruik te maken van voorbeelden uit de privésfeer. Of vraag op de man af ‘hoe zou jij het vinden als het jou overkwam?’. Zo voorkom je dat privacy zaken een ‘compliance of juridisch dingetje’ blijft van jou als privacy – of security officer.
  • Betrek medewerkers bij privacyinitiatieven om zich betrokken te voelen. Laat hen begrijpen dat privacybescherming een gedeelde verantwoordelijkheid is en dat zij een (pro)actieve rol kunnen spelen en zo impact kunnen maken. Laat medewerkers zelf input geven en betrek ze bij de ontwikkeling van best practices op het gebied van gegevensbescherming. Dit vergroot hun betrokkenheid en gevoel van eigenaarschap.
  • Stimuleer goed gedrag door medewerkers die zich actief inzetten voor privacybescherming te belonen en te erkennen. Beloningen kunnen variëren van certificaten tot de bekende repen chocola. Laat alle medewerkers zien hoe privacy-vriendelijk gedrag bijdraagt aan de reputatie en het concurrentievermogen van de organisatie.
  • Leer van je fouten en betrek medewerkers bij de afhandeling van privacy-incidenten. Dit helpt hen te begrijpen hoe hun acties kunnen bijdragen aan het voorkomen van toekomstige incidenten. Doe dit bijvoorbeeld door een concreet incident of datalek onder de aandacht te brengen bij collega’s en praktische handvatten te geven hoe deze in de toekomst kunnen worden voorkomen.

De voordelen van e-learning om privacybewustzijn van medewerkers te stimuleren.

Wanneer medewerkers begrijpen waarom privacy en informatiebeveiliging van belang is leidt dat tot een verantwoordelijkere omgang met (persoonlijke) gegevens. Onze e-learnings ‘Privacy Awareness’ en ‘Security Awareness’ bieden een effectieve en leuke manier om iedereen in de organisatie te leren wat privacy en security inhoudt en wat ze zelf kunnen doen om veilig met gevoelige gegevens om te gaan.

De e-learning kan worden afgestemd op de specifieke behoeften van de medewerkers en de organisatie, waardoor de inhoud relevant wordt en tot de verbeelding spreekt. Door het gebruik van interactieve elementen, zoals quizzen en praktijkvoorbeelden, vergroot het de betrokkenheid en versterkt het begrip van medewerkers.

Voor veel organisaties is de keuze om privacybewustzijn te prioriteren een investering die verder gaat dan naleving van wet en regelgeving. Het is een strategische beslissing die de reputatie van de organisatie beschermt, risicobeheer verbetert en medewerkers in staat stelt adequaat te reageren. Onze e-learning is een effectief hulpmiddel die hierbij helpt en je organisatie in staat stelt kosten te besparen en tegelijkertijd te voldoen aan de AVG gegevensbeschermingsvereisten.

Wil je meer weten over hoe jij je medewerkers stimuleert om privacybewust te werken en over onze e-learnings, neem gerust contact met ons op via info@privacycompany.nl en neem een kijkje op onze E-learning en Training pagina.

Download
Anne Martine
Directeur