De 7 grootste misverstanden over de AVG

November 23, 2017

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de privacyrichtlijn en zorgt er voor dat de privacyregels door de gehele EU nagenoeg hetzelfde worden. Onder de AVG worden de rechten van betrokkenen uitgebreid, krijgen verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers meer verplichtingen en worden de toezichthoudende autoriteiten bewapend met een serieuze boetebevoegdheid.

Er bestaan veel mythes en fabels over de AVG.

In deze blogreeks rekenen we af met de 7 meest gehoorde misverstanden.

Een van de kernbegrippen in de AVG is ‘persoonsgegeven’. Er bestaan nogal eens misverstanden over dit begrip. Het gaat niet alleen over namen, en ook niet alleen over privacygevoelige informatie. Wat is dan wel een persoonsgegeven? Daarna bespreken we pseudonieme gegevens. Wat zijn het en waarom is de AVG van toepassing? Vervolgens bespreken we een belangrijke nieuwe verplichting: de registerplicht. Wist je dat dit echt niet alleen een verplichting is voor hele grote bedrijven? Hierna volgt de functionaris gegevensbescherming; we bespreken in welke gevallen je géén FG hoeft aan te stellen; en in welke gevallen wél. Dan behandelen we de PIA. Wat houdt zo’n privacy impact assessment in? En wanneer moet je een PIA doen? Daarna behandelen we convenanten. Sluit uw (overheids)organisatie wel eens een convenant met andere partijen? Lees in deze blog alles over convenanten en de AVG. De laatste blog bespreekt toestemming. In welke gevallen moet je toestemming hebben voor het verwerken van persoonsgegevens? En waar moet de toestemming aan voldoen?

De blogreeks ‘De 7 grootste misverstanden over de AVG’ zal vorm krijgen door middel van een reeks van zeven blogposts waarin de volgende onderwerpen worden behandeld:

  1. Persoonsgegevens
  2. Pseudonimisatie
  3. Register van verwerkingen
  4. Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)
  5. Privacy Impact Assessment (PIA)
  6. Convenanten
  7. Toestemming

Om de reeks af te sluiten vatten we bovenstaande onderwerpen kort samen in een finale (achtste) blogpost.

Wil jij duidelijkheid over wat de AVG nou precies betekent voor jouw organisatie? Houd dan onze blogpagina in de gaten de komende weken en lees/leer hoe je deze misverstanden over de AVG de wereld uit kan helpen.

Vanaf woensdag 29 november verschijnt elke week (uitgezonderd de kerstvakantie) een blogpost op onze blogpagina.

Download