Een schaap met vijf poten vs een kudde schapen

August 7, 2019

Ik kom regelmatig teksten tegen dat de Data Protection Officer/ Functionaris voor de Gegevensbescherming een schaap met vijf poten zou zijn. Los van de weinig flatterende vergelijking wil ik hier een kanttekening bij maken.

Privacy vereist een breed profiel

Die kanttekening zit niet zozeer bij het feit dat privacy een werkgebied is dat vele takken van sport combineert en dus een brede interesse vraagt (e.g. juridisch, organisatorisch, informatie en communicatie-technisch). Dat is waar; het werkgebied van een privacy professional vraagt zeker om een breed profiel.

Maar dat brede profiel betreft vooral mensen die met een open blik en veel nieuwsgierigheid nieuwe dingen willen leren in een afwisselend vakgebied. Ze zijn misschien enigszins schaars maar zeker geen gemuteerde schapen. Gelukkig weet ik dat mensen met dit brede profiel bestaan, want ik heb er flink wat in mijn directe omgeving rondlopen.

Mijn hoofdpunt gaat echter niet alleen over de losse 'schapen'.

Privacy als een breed vakgebied

Het gaat erover dat het vakgebied privacy in zijn volle breedte nauwelijks nog door één persoon te behappen is. Voor de bulk van de professionals is het vakgebied te breed geworden. Privacy gaat over bescherming van minderjarigen, over dataportabiliteit, over cookies, over toestemming, over export van gegevens en nog heel veel meer. Inclusief sectorale verschillen. En dat in een sterk veranderende omgeving met internationale aspecten. Om dat in zijn geheel te kunnen bestrijken is weinigen gegeven.

Gezamenlijke kracht uit kennisdeling

De manier om dat op te lossen is niet méér poten aan het schaap monteren. De oplossing is 'een kudde schapen'. De verdeling van kennis over een team mensen zorgt ervoor dat de benodigde expertise beschikbaar is. De privacy professional weet op welke onderwerpen zijn of haar kennis volstaat en wanneer er hulptroepen moeten worden ingeroepen. Daarmee wordt privacy veel meer een dienstverlening dan de zoektocht naar die ene enkele persoon.

Dat geldt zowel binnen organisaties als voor de privacy adviesbureaus. Een goede privacy professional weet wat hij of zij niet of minder goed beheerst en zoekt daar de benodigde hulp bij. Dat is geen zwakte, maar juist een kracht. De kracht van een team is daarbij een stuk groter dan die van het individu. Ik merk in de dagelijkse praktijk hoe krachtig het is om de gezamenlijke kennis van een team ter beschikking te hebben. Die gezamenlijke kracht zal altijd mijn individuele kennis verslaan. Bovendien is het ook nog eens heel erg leuk. Maar dat is weer iets voor een andere blog.

Dit was de eerste en laatste keer dat ik de vergelijking met een schaap ga gebruiken. Het nieuwe beeld van de privacy professional is wat mij betreft gewoon een mens met brede vaardigheden die in teamverband veel voor zijn of haar klanten weet te bereiken. Conclusie: bouw of zoek een goed team in plaats van een goede afzonderlijke privacy professional.

Download