Identiteitsfraude: ga bewust om met je eigen persoonsgegevens

October 6, 2016

Wat is één van de grootste privacyrisico’s die iedereen kan raken? Identiteitsfraude is een veelvoorkomend probleem welke je liever wilt voorkomen dan oplossen. Het is erg vervelend als je geconfronteerd wordt met uitgaven of uitlatingen van een ander gedaan onder jouw naam. Bewijs maar eens dat jij het niet was. Deze week staat veiligheid online centraal in de Alert Online campagne. Het team van Privacy Company werkt graag mee aan deze campagne met een focus op veiligheid van persoonsgegevens online.

Wat is identiteitsfraude?

Identiteitsfraude kan zich voordoen wanneer een ander jouw persoonsgegevens misbruikt, zoals je naam, geboortedatum, foto en BSN, en een kopietje van je paspoort, en daarmee bijvoorbeeld van een mobiele telefoon bestelt, een krediet aanvraagt, of een sociale media-profiel aanmaakt.

Belangrijk om te weten is dat identiteitsfraude een strafbaar feit is waartegen aangifte bij de politie gedaan kan worden. Ook kan je zelf veel doen om het (te proberen) te voorkomen en actie te ondernemen wanneer identiteitsfraude zich voordoet.

Wanneer is er een risico op identiteitsfraude?

Op verschillende manieren kunnen je persoonsgegevens verzameld worden om deze voor identiteitsfraude te misbruiken. Denk aan de fysieke diefstal of verlies van documenten of (mobiele) apparaten, via phishing mails, via openbare sociale mediapagina’s of via een datalek bij een organisatie waar je persoonsgegevens worden opgeslagen.

De grootste risico’s hiertoe zijn onzorgvuldigheid en gebrek aan privacy en security bewustzijn. Dit geldt zowel voor de betrokkenen zelf maar ook bij (medewerkers van) organisaties waar veel met persoonsgegevens gewerkt wordt. Ook is de beveiliging van veel systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen niet altijd goed op orde. Datalekken treden regelmatig op waarbij grote hoeveelheden (veelal gevoelige) persoonsgegevens op straat komen te liggen.

Hoe kan je het voorkomen?

Helemaal voorkomen is onmogelijk, het verkleinen van de kans op identiteitsfraude daarentegen wel. Een deel daarvan heb je in eigen hand door bewust om te gaan met het delen van je persoonsgegevens online, het beheren van privacy instellingen en afschermen van sociale media-profielen en het beperken van de opslag van fraudegevoelige documenten op computers, zoals scans van paspoorten.

Organisaties hebben een rol in het voorkomen van identiteitsfraude, met name door zorg te besteden aan een goede beveiliging van persoonsgegevens. Maar ook in de fase van de verzameling van persoonsgegevens kunnen zij zich beperken tot de hoogst noodzakelijke gegevens en deze verwijderen wanneer zij niet meer nodig zijn. Dit wordt ook wel het principe van dataminimalisatie genoemd.

Wat kan je doen als het je overkomt?

Wanneer identiteitsfraude zich voordoet kun je het volgende doen:

  • Aangifte doen bij de politie;
  • Melding doen bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude- en fouten (CMI).
  • Informeer relevante organisaties over de identiteitsfraude, bijvoorbeeld incassobureaus, de bank of telefoon provider.
Download