Maak kennis met onze nieuwe collega's!

October 29, 2019

Sinds kort is het Privacy Company team uitgebreid met twee adviseurs. Kirsten en Sally Du gaan zich bezig houden met verschillende privacyvraagstukken. Nieuwsgierig? Zij stellen zich kort voor a.d.h.v. vier vragen.

Wie is Kirsten?

Nieuwsgierig, sociaal en gestructureerd zijn eigenschappen die mij goed omschrijven. Ik ben altijd in voor een leuk praatje, durf door te vragen als ik iets niet snap en luister goed naar de ander. En ik heb een bestuurskundige achtergrond.

Waar hou jij je mee bezig bij Privacy Company?

Ik ben één van de adviseurs die andere organisaties op een praktische manier helpt met het invullen van hun privacyvraagstuken. Dat kan gaan om enkele vragen tot langdurige trajecten. Daarnaast vind ik het ook leuk om groepen een workshop, presentatie of training te geven.

Waarom vind je privacy zo leuk/interessant?

Bij mijn vorige werkgever ben ik gevraagd om aan de gang te gaan met de AVG en dat vond ik uiteindelijk zo leuk en interessant dat ik mij verder wilde gaan specialiseren in dit vakgebied. Ik ben er dus een beetje bij toeval in verzeild geraakt.

Wat vind jij dat mensen absoluut moeten weten over privacy?

Dat privacy niet alleen maar vervelend is of als een last moet worden gezien. Hoe vaak hoor je niet dat niks meer mag vanwege ‘de privacywetgeving’. Onderstaand is een kleine passage uit de wet die dit in mijn ogen tegenspreekt en die ik graag deel met mensen:

“De verwerking van persoonsgegevens moet ten dienste van de mens staan. Het recht op bescherming van persoonsgegevens heeft geen absolute gelding, maar moet worden beschouwd in relatie tot de functie ervan in de samenleving en moet conform het evenredigheidsbeginsel tegen andere grondrechten worden afgewogen”.

Wie is Sally?

Gedreven, leergierig en analytisch denken zijn eigenschappen die mij goed omschrijven. Privacy, databescherming, en internationale dataverwerkingen binnen clouddiensten zijn vooral mijn interessegebieden.

Waar hou jij me mee bezig bij Privacy Company?

Als juridisch adviseur binnen Privacy Company help ik mijn cliënten te voldoen aan de geldende privacywetgeving. De werkzaamheden zijn erg afwisselend en bestaan onder andere uit het beoordelen van verwerkingsregisters, het opstellen van privacy documentatie, en het uitvoeren van DPIAs. Dit maakt het vakgebied voor mij erg interessant en leuk om mee bezig te zijn.

Waarom vind je privacy zo leuk/interessant?

Privacy is een vakgebied waar in recente jaren steeds meer aandacht op wordt gevestigd. De opkomst van verschillende technologische ontwikkelingen laat zien dat persoonsgegevens van mensen goed moet worden gewaarborgd om onder andere misbruik te voorkomen. Daarnaast is privacy nog een relatief nieuw vakgebied dat volop in ontwikkeling is. Vooral de uitvoering in de praktijk is nog een vrij onbekend terrein waar ik hoop een bijdrage aan te kunnen leveren.

Wat vind jij dat mensen absoluut moeten weten over privacy?

In ons dagelijks leven worden we vaak geconfronteerd met het verstrekken van onze persoonlijke gegevens. Ik vind het belangrijk dat mensen bewust gaan nadenken over de gegevens die zij verstrekken en niet zomaar alle gegevens uit handen geven omdat erom wordt gevraagd. Privacy moet niet alleen gaan leven bij organisaties die zich moeten houden aan de AVG, maar bij iedereen!

Download