Nood breekt geen wet

February 21, 2018

Voor de verwerking van persoonsgegevens is altijd een grondslag vereist; een rechtvaardiging voor het verwerken van persoonsgegevens. Hoe zit dat in een noodgeval? Moet er dan ook een grondslag zijn voor het verwerken van persoonsgegevens? Nee, toch? Want nood breekt wet zou je zeggen, toch?

Grondslag voor een rechtmatige verwerking

Een situatie waarin de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere persoon te beschermen, vormt een grondslag voor een rechtmatige verwerking. Om vitale belangen van de betrokkene of een andere persoon te beschermen, mag je dus persoonsgegevens verwerken. Dit is een grondslag, vastgelegd in de wet (zowel in de AVG als voorheen in de Wbp). Je handelt dus netjes in overeenstemming met de wet wanneer je verwerkt in een noodsituatie. Nood breekt geen wet, in dit geval.

Vitale belangen

Een vitaal belang is een belang dat essentieel is voor iemands leven. Er moet een dringende medische noodzaak zijn om de persoonsgegevens te verwerken. Het moet gaan om een zaak van leven of dood. Bijvoorbeeld: er moet eerste hulp worden geboden aan iemand die buiten bewustzijn is geraakt. Natuurlijk mag jij wanneer jij omstander of kennis bent van het slachtoffer, het ambulancepersoneel helpen door ze te vertellen wie het slachtoffer is, hoe oud de persoon is, wat haar/zijn adres is. Ook mag je vertellen wat de bloedgroep is van het slachtoffer, of vertellen aan welke gezondheidsproblemen hij/zij lijdt. Je verwerkt dus bijzondere persoonsgegevens, waarvoor normaal gesproken de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene vereist is. Maar nu het slachtoffer buiten bewustzijn is, is hij/zij niet in staat deze toestemming te geven. Voor dit soort situaties is deze grondslag bedoeld. En natuurlijk mag jij dan te hulp schieten en (bijzondere) persoonsgegevens verwerken!

Als je persoonsgegevens verwerkt om hulp te bieden in een noodgeval, dan breek je dus niet de wet, want de wet voorziet in een grondslag voor dit soort situaties.

Wil je meer weten over grondslagen, lees dan ook deze blog post.

Download