Ons team aan het woord over de AVG: Rechtmatigheid en transparantie van de verwerking

July 24, 2018

De AVG staat centraal in het werk van ons team. Dit betekent dat we er iedere dag mee werken, de teksten analyseren, de verplichtingen willen doorgronden en deze met name willen vertalen naar praktische handvatten voor onze klanten. Met welk artikel werken onze collega’s het liefst? Hoe helpen we onze klanten om het artikel te implementeren? In deze blogreeks is ons team aan het woord, elk over één artikel in het bijzonder. Vandaag staat de blogreeks in het kader van de rechtmatigheid en transparantie van de verwerking.

Jill

Een organisatie mag alleen persoonsgegevens verwerken indien dit rechtmatig gebeurt. Dit betekent onder andere dat je als organisatie een duidelijk en specifiek doel moet hebben omschreven. Jill schrijft over het andere belangrijke vereiste voor deze rechtmatigheid:

“De verwerking van persoonsgegevens vereist een rechtvaardiging, ook wel "basis" genoemd. In artikel 6 van de AVG worden de zes aanvaardbare grondslagen als basis genoemd. Organisaties hoeven er maar één te kiezen (en de verwerking ook daadwerkelijk daarop te baseren). Toestemming is een veel voorkomende basis van de verwerking; deze moet worden geïnformeerd en expliciet worden gegeven, en kan te allen tijde worden ingetrokken. Daarom hadden we allemaal zoveel spam in onze e-mail inbox; we moesten toestemming geven voor het ontvangen van de nieuwsbrieven. Dit was vervelend, maar we konden onze toestemming voor alle nieuwsbrieven intrekken. Allemaal dankzij dit artikel: Halleluja voor onze lege e-mail inbox!”

Simone

Daarnaast eist de wet dat we transparant zijn in onze communicatie naar de betrokkene. Dat wil zeggen dat iedereen de inhoud van de communicatie moet kunnen begrijpen, dat informatie beknopt en eenvoudig toegankelijk moet zijn, en dat het vooral geen juridische betoog moet zijn. Door transparant te zijn geef je uitvoering aan een van de artikelen die Laurens in de vorige blogpost heeft aangehaald waarin de belangrijkste uitgangspunten van het gegevensbeschermingsrecht zijn neergelegd; 'rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie’. In artikel 12 AVG gaat het specifiek over deze transparantie, en daar schrijft Simone het volgende over:

“Privacy is vaak het feestje van juridische zaken, of van IT, maar privacy gaat eigenlijk primair over communicatie. De transparantiebepaling van artikel 12 AVG laat dat eigenlijk heel goed zien. Door transparant te communiceren laat je namelijk zien dat je niks te verbergen hebt, en dat je respect hebt voor de grondrechten van de ander. ´Ik heb respect voor jou.' Dat laatste zie je mooi terug in bijvoorbeeld artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens waarin het respect voor privé leven, familie- en gezinsleven, woning en correspondentie is vastgelegd. Dit vereist een enorme hoeveelheid creativiteit, want iedere doelgroep is anders. Daarmee is het niet alleen het mooiste artikel voor betrokkenen, maar ook voor privacy professionals, want die blijven uitgedaagd om na te denken over hun eigen (communicatie) bijdrage aan het onderwerp.”

Nieuwsgierig naar welke andere onderdelen uit de AVG onze collega’s gaan vertellen? Morgen – op 25 juli tijdens het middaguur – vertellen Cora en Sterre over de beginselen Privacy by Design en Default en de plicht om een register van verwerkingsactiviteiten aan te leggen!

Download