Privacy Company werkt samen met TILT aan Law Clinic project

March 14, 2016

De afgelopen drie weken zijn vier masterstudenten van de TILT (Tilburg Institute for Law, Technology and Society) gestart met een onderzoek naar wereldwijde datalek procedures, in het kader van de TILT Law Clinic. In samenwerking met de universiteit geeft Privacy Company met dit project internationale studenten de mogelijkheid te leren over recente privacywetgeving ontwikkelingen wereldwijd.

Vanwege de wet meldplicht datalekken die is ingevoerd op 1 januari jl. is gekozen voor een actueel onderwerp. Met die reden was de opdracht om reeds geïmplementeerde datalek procedures in andere landen wereldwijd te onderzoeken en te vergelijken met de Nederlandse procedures. De hoofdvraag die gesteld is: What is a data security breach that has or is likely to have serious adverse consequences for the protection of personal data? En een vervolg vraag: What should the contractual arrangements with data (sub)processors look like if companies want to limit their liability?

De studenten presenteerden afgelopen donderdagmiddag op het kantoor in Den Haag de resultaten van hun onderzoek aan het team van Privacy Company. De resultaten zullen worden samengevat in een rapport dat is opgesteld door de studenten.

Download