Privacy, ethiek en governance deel 3: fijne omgeving

June 15, 2018

In de vorige blog hebben we besproken hoe je de groep op een goede manier kan positioneren. Dit zorgt ervoor dat de groep op de meeste effectieve en efficiënte manier kan functioneren. Maar hoe zorg je ervoor dat de groep ook het beste uit zichzelf haalt? We gaan verder met deel 3; het ontwikkelen van een ondersteunende omgeving.

Stap 7: Vaardigheden

Het bevorderen van verantwoordelijkheid is in de eerste plaats afhankelijk van de mate waarin bepaalde aspecten kunnen worden afgewogen. Denk aan de manier waarop we begrijpen welke persoonsgegevens de ‘Black Box’ ingaan en welke eruit komen, maar we vaak niet begrijpen wat er binnenin mee gebeurt. Welke belangrijke beslissingen neemt een programma bijvoorbeeld ten opzichte van conversieoptimalisatie, en is het verantwoordelijk om dit aan het programma toe te vertrouwen? De groep moet in staat zijn om maatschappelijk gewenste gegevensbescherming te herkennen, te anticiperen, hierover na te denken, dit gezamenlijk na te streven en dit te evalueren. Hier is niet alleen het leren, maar ook het ontleren van verouderde privacy concepten bepalend.

Leidende vraag:

  • Zijn er de nodige individuele vaardigheden om de beoogde doelen te bereiken in verband met maatschappelijk verantwoorde innovatie? Zo nee, hoe kunnen ze worden ontwikkeld?

Stap 8: Capaciteiten

Om individuele vaardigheden te laten ontplooien en tot uiting te laten komen, hebben ze een ondersteunende organisatiestructuur nodig. Denk aan de toegang tot academische publicaties of overheidsdocumenten.

Leidende vraag:

  • Is de noodzakelijke informatie aanwezig om de beoogde doelen te bereiken in verband met maatschappelijk verantwoorde innovatie? Zo niet, hoe kunnen ze dan op een haalbare manier worden ontwikkeld?

Stap 9: Ondernemerschap

Het opbouwen van capaciteit gebeurt niet vanzelf. Ze vereisen leiderschap, voortdurende ondersteuning, visie en strategie op managementniveau om de verandering naar meer maatschappelijk verantwoordelijke innovatie mogelijk te maken.

Een leidende vraag is:

  • Zijn er geloofwaardige kar-trekkers binnen het management om de status-quo te helpen veranderen?

Stap 10: Cultuur van transparantie, tolerantie en recht

Alleen met een stukje democratie en de vrijheid van meningsuiting zorg je ervoor dat je bestuur in de loop van de tijd effectief en duurzaam wordt. Met de bovengenoemde stappen ondersteun je individuen om proactief te denken en te handelen volgens afspraken. Werknemers moeten zich dan ook ‘empowered’ voelen door de juiste organisatiecultuur!

Een leidende vraag is:

  • In hoeverre stellen de afspraken de betrokkenen in staat om proactief na te denken?

Of je dit proces nu vastlegt of de vragen even na hebt gelopen, hopelijk helpen deze handvatten om voor een goede interactie te zorgen, de groep de juiste richting op te sturen en een fijne omgeving te creëren. De governance om ethische vraagstukken te behandelen is er in ieder geval, nu het inhoudelijke gedeelte nog! In de volgende blog leggen we uit hoe je Privacy by Design kunt combineren met andere belangrijke waarden.

Download