Privacy: hoe zorg je voor bewustwording en bewustzijn bij je werknemers?

March 25, 2016

In een organisatie draait bescherming van (persoons)gegevens om meer dan het nemen van technische maatregelen en het zorgen voor mooi beleid. Het gaat om bewustwording van je werknemers. Werknemers zijn namelijk de grootste bron van inbreuken, dus bewustzijn en training is hard nodig. Privacy is een onderwerp wat de hele organisatie aangaat, en vanuit die positie is het kweken van privacy bewustwording dan ook noodzakelijk. Als iedereen in jouw organisatie bewust is van hun eigen verantwoordelijkheid op het gebied van privacy, draagt dit ook bij aan verbetering van bescherming van persoonsgegevens in zijn algemeen. *Dus permanente training van je werknemers is hard nodig, maar hoe pak je dat aan?

Het bereiken van bewustwording en bewustzijn: werknemers iets leren

Wanneer medewerkers zich bewust zijn van het belang van privacy, dan durven en kunnen ze actief knelpunten signaleren. Bewustwording realiseer je door middel van training, beleid en procedures, maar ook door gebruik van technische middelen en regelmatige assessments. Zo zorg je namelijk dat binnen de organisatie een fundamenteel begrip gekweekt wordt van het belang van privacy in de dagelijkse processen.

Bewustzijn vereist wel het nodige onderhoud. Dat betekent dat je in ieder geval moet nadenken over herhaalde training- en kennissessies. Daarnaast is het periodiek herzien van (beleids)documenten en het communiceren én implementeren hiervan van groot belang. Bovendien kun je bewustzijn inzichtelijk maken door te meten wat medewerkers en klanten weten over privacy, en door te toetsen of men zich aan de regels houdt.

Hoe zorg je ervoor dat je werknemers wat leren?

Een van de belangrijkste aspecten is het niveau van je werknemer. Zorg in ieder geval altijd voor het gericht aanbieden van kennis op het niveau dat de medewerker aankan. Dat kunnen ook gewoon standaard cursussen zijn. Wil je veel mensen in één keer trainen? Dan zijn in-company trainingen misschien een goede oplossing. Wil je niet vast zitten aan vaste trainingsmomenten of locaties? Kies dan voor e-learning, dan kan ieder in zijn eigen tijd leren. Wil je toetsen of je werknemer er iets van opgestoken heeft? Ook dat is mogelijk met e-learning. Onderwijs hoeft niet persé heel duur te zijn en kost ook niet altijd heel veel tijd, maar het belang ervan is groot!

Wat moet je vooral vermijden bij een leerproces?

Grootschalige sessies waarbij mensen alleen maar passief mogen luisteren hebben geen enkele zin. De informatie wordt dan niet aangeboden op het kennisniveau van de werknemer en er wordt geen rekening gehouden met het soort werkzaamheden die hij/zij dagelijks verricht. Als de inhoud van een sessie niet dicht genoeg bij je staat, steek je er niks van op.

Zonder betrokkenheid geen bewustwording en bewustzijn

Wat de motivatie ook is voor bescherming van persoonsgegevens – van compliance-wens, privacy als unique selling point, tot het vermijden van boetes – bewustwording en bewustzijn creëren kan alleen maar als het hoogste management de noodzaak van bescherming van persoonsgegevens actiefuitdraagt. Waarom zouden medewerkers anders het belang van privacy inzien?

Wil je weten wat Privacy Company voor jou kan doen? Neem contact met ons op via info@privacycompany.eu

Download