Wat weet het ‘Internet of Things’ over jou?

January 12, 2017

Vorige week heeft mijn collega geschreven over het ‘Internet of Things’ (IoT) en alle oneindige mogelijkheden dat het kan bieden. Van zelfrijdende auto tot communicerende teddybeer, je kunt het zo gek niet bedenken of het is tegenwoordig met het internet verbonden. En dit klinkt allemaal ontzettend interessant en handig, maar er hangt ook een nadeel aan. Want wat weet het IoT inmiddels allemaal over jou?

Waardevolle data

Slimme apparaten die door middel van mobiele applicaties met het internet zijn verbonden, genereren doorgaans enorme hoeveelheden data. Waardevolle data waar de fabrikanten van profiteren, maar niet alleen de fabrikanten hebben hier profijt van. Openbare wifi-netwerken of slechte beveiliging van de slimme apparaten zijn een schatkamer voor hackers en andere geïnteresseerden. Daarnaast is er nog een derde partij die baat heeft bij alle gegevens die slimme apparaten genereren en dat zijn partijen die werken met “Big Data”.

Big Data en IoT

Big Data en het IoT hebben een grote gemeenschappelijke factor: grote hoeveelheden data. IoT genereert grote hoeveelheden data en Big Data ‘leeft’ van grote hoeveelheden data. Big Data wordt voornamelijk gekenmerkt door ongestructureerde datasets waarna allerlei analyses worden uitgevoerd om bijvoorbeeld daarna een bepaald profiel op te kunnen stellen. De data die door slimme apparaten wordt gegenereerd kan voor Big Data partijen heel waardevol zijn. Het voordeel van IoT data is dat het een continue stroom van data is en het is data van hoge kwaliteit en kwantiteit maar het is tegelijkertijd ook gevoelige data. Gevoelig in die zin dat het vaak veel zegt over de persoon die het gebruikt en je zou het zelfs kunnen aanmerken als persoonsgegevens wanneer de gegevens die het slimme apparaat genereert herleidbaar zijn tot de persoon die het gebruikt. Dit maakt het voor partijen die gebruik maken van Big Data waardevol om de datasets te verrijken met zulke persoonlijke gegevens. Hoe meer mensen slimme apparaten gebruiken hoe meer data er gegenereerd wordt en hoe nauwkeuriger en specifieker men conclusies kan trekken uit die datasets. Het zou dan zelfs kunnen dat na het verrijken van de datasets met IoT data, identificatie van het individu mogelijk is wat weer zou kunnen leiden tot een tal andere gevolgen zoals bijvoorbeeld discriminatie van een bepaalde groep. Dit is uiteraard een uiterste wat ik zojuist benoem, maar het is wel heel belangrijk dat men er bij stil staat wat er in potentie zou kunnen gebeuren met de data die wordt gegenereerd als men allerlei slimme apparaten gebruikt.

Stel je voor…

… je gebruikt een slimme weegschaal. Je kan met die slimme weegschaal jouw gewicht en het vetpercentage meten. Deze gegevens worden vervolgens zichtbaar gemaakt in de app die je op je smartphone hebt geïnstalleerd en zo kun je bijhouden hoeveel je afvalt. Daarnaast bestaat er ook een manier om je cholesterol te kunnen meten en die gegevens daarvan kunnen ook in de app worden opgeslagen. Zo heb je een goed overzicht van je gezondheid. Deze gegevens kunnen op hun beurt potentieel veel waarde hebben voor bijvoorbeeld een zorgverzekeraar die aan de hand van jouw gewicht en cholesterolgehalte de premie zou willen aanpassen omdat hij kan zien aan de hoge waardes dat het niet zo best gesteld is met jouw gezondheid.

De zorgverzekeraar zou aan deze gegevens kunnen komen door bijvoorbeeld een dataset op te kopen van Big Data partijen die, doordat jij die slimme weegschaal gebruikt, nu naast alle andere gegevens die beschikbaar zijn op het internet over de gezondheid van de populatie, nu ook specifiek jouw gegevens hebben over jouw gewicht en cholesterolgehalte.

Het bovenstaande voorbeeld is op dit moment nog geen werkelijkheid maar het zou heel goed kunnen dat we naar dit soort situaties toegaan in de nabije toekomst. Het is daarom dus aan te raden dat je er nog eens goed over nadenkt of het nou wel zo slim is om “slimme” apparaten te gebruiken.

Download