Welkom Floor Terra

October 2, 2018

Met ingang van 1 oktober is Floor Terra aangesteld als (senior) adviseur waarin hij organisaties zal gaan adviseren over het beschermen van persoonsgegevens. Met de komst van Terra bouwen we verder aan de dienstverlening op het vlak van informatiebeveiliging, waarmee we investeren in technische kennis en ervaring. Als adviseur draagt Terra zorg voor een samenhangend pakket van maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van persoonsgegevens te waarborgen.

In het begin van zijn carrière werkte Floor onder andere als freelance software engineer op het gebied van security, privacy en financiële toepassingen. Daarnaast was hij actief vrijwilliger bij Bits of Freedom als spreker en bij verschillende projecten. De afgelopen zes jaar werkte Floor als Senior Inspecteur bij de Autoriteit Persoonsgegevens waar hij betrokken was bij (internationale) onderzoeken naar technologiebedrijven en overheidsinstellingen.

Floor: "Privacy en beveiliging zijn twee onderwerpen waar ik enthousiast van word. Bij Privacy Company kan ik beide onderwerpen blijven combineren samen met een groep kundige collega's. Ik kijk er naar uit om samen met mijn collega's organisaties te helpen met een kritische blik en een praktisch en begrijpelijk advies."

Frank: “De komst van Floor geeft ons de mogelijkheid ons nog verder te bewegen op het grensvlak tussen privacy en informatiebeveiliging. Dat grensvlak wordt steeds belangrijker, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van DPIA’s, Privacy by Design en vraagstukken rond het treffen van passende technische maatregelen. Wij geloven sterk in de kracht van een team en die kracht wordt niet alleen bepaald door de kennis van individuele personen, maar ook door de samenwerking.”

Download