Privacy voor Bestuurders

Vraag ons om meer informatie
Als verantwoordelijke persoon wil je weten welke mogelijkheden maar ook welke risico's voortvloeiten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Door deze risico's te kennen, kun je effectief bestuur en beleid binnen je organisatie opstellen, het risico op hoge boetes en datalekken beperken en het vertrouwen van klanten, werknemers en partners behouden.

Wat we doen

De AVG biedt mogelijkheden voor verbeterde gegevensbescherming en concurrentievoordeel, maar niet-naleving brengt aanzienlijke risico's met zich mee, zoals boetes en reputatieschade. Het naleven van de AVG kan complex zijn. Leer tijdens deze training hoe je proactief stappen onderneemt om ervoor te zorgen dat jouw organisatie compliant is en effectief omgaat met gegevensbescherming.  

Wat je leert

Leer hoe naleving van de AVG de reputatie van jouw organisatie kan versterken en de vertrouwensband met klanten, partners en stakeholders kan verbeteren. Na deze training ben jij je bewust van zowel de kansen als de risico's die gepaard gaan met de AVG, en welke stappen je proactief kan nemen om ervoor te zorgen dat je organisatie AVG compliant is en effectief omgaat met gegevensbescherming.

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op