Privacy en gegevensbescherming draait vaak om wetgeving. We zijn bekend met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en streven ernaar onze bedrijfsprocessen af te stemmen op de wettelijke vereisten. Maar er is meer dan alleen de regels en dat is waar ethiek om de hoek komt kijken.

Wat we doen

We verdiepen ons in de ethiek achter technologische ontwikkelingen en privacykwesties. Je leert over verschillende ethische filosofieën en bekijkt hoe deze filosofieën een licht kunnen werpen op deze ontwikkelingen en privacykwesties. Daarnaast richten we ons op privacy-ethiek, waarbij we vooral het verband tussen privacy en vrijheid onderzoeken. Dit alles wordt besproken in de context van een actuele casus.

Wat je leert

Na deze training ben je goed op de hoogte van de relevante ethische filosofieën en kun je vanuit verschillende perspectieven nadenken over wat goed of fout is. Je bent in staat om je eigen ethische standpunten te onderbouwen en praktisch toe te passen op privacykwesties.

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op