Informatiebeveiliging Awareness Campagne

Informatiebeveiliging Awareness Campagne

Maak informatiebeveiliging onderdeel van de cultuur

Binnen jouw organisatie werken medewerkers met vertrouwelijke (persoons)gegevens. Het werken met deze gegevens brengt informatiebeveiligingsrisico’s met zich mee. Hoe zorg je ervoor dat collega’s tijdens het werk alert blijven en veilig met deze vertrouwelijke gegevens omgaan? Informatiebeveiliging is een combinatie van mensenwerk en technologie. Dat is de reden waarom de AVG en de informatiebeveiligingsnormen vereisen dat je als organisatie aantoonbaar aandacht besteed aan het creëren van awareness.
Met onze awareness campagne maak je de gewenste culture omslag op het gebied van informatiebeveiliging. We stellen samen een maatwerk awareness programma op dat past bij de stand van zaken binnen jouw organisatie en bij alle type medewerkers. Met het Privacy Company awareness programma besteed je continue aandacht aan de uitdagingen en de aanpak voor informatiebeveiliging binnen jouw organisatie. Zo houd jij je medewerkers structureel bewust en bekwaam, en werk je samen aan een veilige een weerbare omgeving.

Onze aanpak

  • We inventariseren de kennis en het bewustzijn ten aanzien van informatiebeveiliging als startpunt
  • We maken alle medewerkers op een speelse en praktische manier bewust van de risico’s van informatiebeveiliging in hun dagelijkse werkzaamheden
  • We geven handvatten voor het veilig werken met informatie en het tijdig herkennen van (risico's op) datalekken
  • We gebruiken een creatieve aanpak, bijvoorbeeld met posters, interactieve spellen, boomerang kaarten, narrow casting, e-learning en presentaties
  • Door structureel aandacht te geven aan informatiebeveiliging, groeit de kennis én wordt informatiebeveiliging onderdeel van de cultuur van jouw organisatie

Waarom Privacy Company?

  • Zet onze gedreven & toonaangevende experts in om informatiebeveiliging praktisch en toegankelijk te maken voor alle medewerkers
  • Gebruik onze uitgebreide ervaring met awareness programma’s rondom informatiebeveiliging en gegevensbescherming
  • Combineer informatiebeveiliging én privacy voor het optimale resultaat