Functionaris voor de gegevensbescherming

Vraag ons om meer informatie
Een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) is iemand die ervoor zorgt dat een bedrijf zich aan de privacyregels houdt. Ze geven advies over privacykwesties en behandelen verzoeken over persoonsgegevens. Soms is het verplicht om een DPO aan te stellen.

Hoe we werken

We beginnen met het begrijpen van uw specifieke situatie. Hoe volwassen is uw organisatie? Wat zijn uw belangrijkste risico's? Welke mensen werken al in het werkveld en hoeveel beschikbaarheid hebben ze? Waar wil uw organisatie naartoe en welke risico's zijn ze bereid te nemen? Op basis van deze informatie maken we een voorstel en leveren we de dienst dienovereenkomstig, inclusief de registratie bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Na zes maanden evalueren we en sturen we bij indien nodig. We vinden dat de FG soms streng moet zijn, maar ook een aanvulling op de organisatie moet zijn. Als je alleen aan windowdressing wilt doen zijn we niet geïnteresseerd. En als je verwacht dat onze FG alleen maar nee zegt en alle ontwikkelingen blokkeert, heb je het mis. Wij denken mee en als iets een nee is, proberen we binnen de grenzen van de wet een ja te vinden. En natuurlijk beslist je organisatie uiteindelijk over de acties die ze onderneemt. In dat geval neem je een geïnformeerd risico.

We leggen onze beslissingen graag uit en communiceren de redenen erachter. Zo leren mensen ervan en wordt er in de toekomst veel tijd bespaard. We zijn onafhankelijk, wat een groot voordeel is voor deze functie. Waar mogelijk zijn we dichtbij, wanneer nodig hebben we voldoende afstand in onze besluitvorming. Onze FG's hebben direct contact met al onze juridische, organisatorische en technische experts. Een FG is een zeer brede rol en het is een zegen om een helpdesk van experts in je achterzak te hebben.

Waarom wij

Wij zijn FG op veel plaatsen, zowel bij bedrijven als bij overheidsorganisaties. We blijven meestal voor langere tijd omdat klanten erg tevreden zijn over onze diensten. We kunnen natuurlijk ook tijdelijke vervanging bieden wanneer je huidige FG tijdelijk afwezig is.  In onze ervaring zijn er vaak goede redenen om een externe FG aan te stellen, bijvoorbeeld vanwege de gespecialiseerde expertise, onafhankelijkheid en beschikbaarheid.

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op