Internationale Gegevensuitwisseling

Internationale Gegevensuitwisseling

Duidelijke bedrijfsbrede voorschriften voor gegevensuitwisseling

Voor de uitwisseling van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte is een rechtsgrondslag nodig. Het kan moeilijk zijn om te bepalen hoe de juridische overdracht van gegevens zo efficiënt en rechtszeker mogelijk kan worden geregeld. Geeft u de voorkeur aan modelcontractbepalingen (VCA), bindende bedrijfsvoorschriften (BCR) of geldt er een besluit tot vaststelling van gepastheid? Of wilt u zich aanmelden voor het Privacy Shield Framework?
Wij helpen je bij het bepalen van de gewenste rechtsgrondslag. En helpen als er papierwerk nodig is om de uitwisseling te regelen. Ook kunnen wij je helpen bij het opstellen van documenten of aanvragen bij instellingen of gegevensbeschermingsautoriteiten.

Onze aanpak

  • We beginnen met het verzamelen van de relevante informatie
  • We brengen de opties in kaart zodat we de beste keuze maken voor de werkwijze voor internationale gegevensuitwisseling
  • Je ontvangt van ons een eenvoudig te begrijpen advies met de opties en suggesties voor de volgende stappen
  • Nadat je de optie van je voorkeur hebt bepaald, helpen wij je bij de juridische formaliteiten, waar nodig

Waarom Privacy Company?

  • Maak gebruik van de kennis van de zeer ervaren senior DPO's van Privacy Company
  • Haal praktische hulp aan boord met onze GDPR-ervaring op het gebied van internationale datatransfers
  • Stem je aanpak af op de wensen van de gegevensbeschermingsautoriteiten