Maturity Scan Informatiebeveiliging

Maturity Scan Informatiebeveiliging

Creëer inzicht en vermijd informatiebeveiligingsrisico’s

Vanuit de AVG en informatiebeveiligingsstandaarden, moet de informatie binnen jouw organisatie beschermd worden. Loopt dat proces nu al als een zonnetje, of is er nog ruimte voor verbetering, of zijn er momenteel nog informatiebeveiligingsrisico’s? Door meer inzicht te krijgen in hoe ‘volwassen’ jouw organisatie is op het gebied van informatiebeveiliging, kun je vervolgens doorgroeien naar het gewenste niveau en proactief risico´s vermijden.
We beginnen met de evaluatie van de organisatorische aspecten (beleid, procedures, processen) en de technische aspecten (applicaties, infrastructuur, securitymaatregelen). Zodoende krijg je inzicht in welke maatregelen je wél goed geregeld hebt en welke je juist nog moet treffen. Met de Maturity scan informatiebeveiliging krijg je de handvatten voor welke stappen je nog moet zetten en plannen te maken voor verdere verbetering.

Onze aanpak

  • We starten met een uitgebreide vragenlijst en interviews om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken
  • We evalueren de resultaten tegen de geëigende informatiebeveiligingsstandaarden, zoals: ISO 27001, ISO 27002,BIO, NEN 7510 and NSCS
  • Je ontvangt een maatwerk rapport met een overzicht van conclusies, aanbevelingen en prioriteiten
  • Je kunt meteen aan de slag met de implementatie van technische en organisatorische beheersmaatregelen om informatiebeveiligingsrisico´s te vermijden

Waarom Privacy Company?

  • Gebruik de kennis van ervaren informatiebeveiliging professionals
  • Stel samen met informatiebeveiliging experts de prioriteiten en passende maatregelen vast
  • Combineerde de maturity scan for privacy en security om simultaan verbeteringen te implementeren