Privacy Implementatie

Privacy Implementatie

Zorg dat privacy werkt in de dagelijkse praktijk

Als organisatie moet je kunnen aantonen dat je de privacywetgeving naleeft. De AVG vereist dat je proactief persoonlijke gegevens beveiligt en dat je verantwoording kunt afleggen. Maar hoe kun je dit verankeren in jouw organisatie en de structurele verantwoording waarborgen?
Privacy Company helpt je om privacy structureel onderdeel te maken van de dagelijkse werkzaamheden in jouw organisatie. Wij adviseren en begeleiden je met het voldoen aan de geldende eisen voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij helpen je met de activiteiten die voor jouw organisatie nodig zijn, variërend van het opstellen van beleid, documentatie, processen, bewustwording, het opbouwen van je privacyadministratie tot het uitvoeren van audits. We zorgen voor een duidelijk plan en meetbare stappen om aantoonbaar te voldoen aan privacyregelgeving. Zo blijf je structureel privacy compliant.

Onze aanpak

  • We beginnen met het vaststellen van de huidige privacy compliance
  • Samen werken we jouw privacyambities uit
  • We stellen een gedetailleerd implementatieplan op van juridische en technische maatregelen
  • Samen zorgen we ervoor dat we privacyactiviteiten beleggen in de organisatie

Waarom Privacy Company?

  • Gebruik van onze brede kennis en ervaring met privacy implementatie projecten
  • Definieer de prioriteiten en hands-on oplossingen met onze ervaren privacyexperts
  • Creëer meer controle en gemoedsrust om aan de AVG te blijven voldoen
  • Combineer een implementatietraject voor privacy ook met informatiebeveiliging voor een brede aanpak