Privacy by design

Privacy by design

De AVG vereist dat organisatie passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de principes van gegevensbescherming te implementeren en individuele privacyrechten te beschermen. Hier hoor je voordat je een nieuwe product of nieuwe dienst gaat uitrollen over na te denken; vanaf de ontwerpfase tot en met het einde van de levenscyclus. We noemen dit privacy by design (en default). Maar hoe geef je invulling aan Privacy by Design? Wanneer voldoe je aan de vereisten? En hoe maak je het aantoonbaar?
In de training ‘privacy by design’ staan we kort stil bij de belangrijkste beginselen van de AVG en zoomen we in op wat Privacy by Design precies inhoudt? Je krijgt makkelijke handvatten om aan de slag te gaan met PbD en helpen we je om dit toe te passen in de praktijk.

Na deze training:

  1. Kun je beschrijven wat de uitgangspunten zijn van privacy by design en default;
  2. Kun je verklaren en onderbouwen wie er verantwoordelijk is voor het naleven van deze regels;
  3. Raak je bekend met concepten als  proactiviteit, default settings, positive sum, full lifecycle protection, openheid en het centraal stellen van de gebruiker;
  4. Ben je in staat je organisatie te betrekken bij het ontwerp volgens  privacy by design (met behulp van de privacy designer);
  5. Kun je privacy by design toepassen in de praktijk.
Privacy by Design; AVG; privacy ontwerp
Data
7 april 2022
Niveau
Beginner
Intermediate
Gevorderd
Tijdsduur
2 uur
4 uur
1 dag
2 dagen
Locatie
Prijs
Vorm
In-company