Privacy in het sociaal domein

Privacy in het sociaal domein

Sinds de decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten is er veel veranderd in het sociale landschap. Partijen die diensten verlenen in dit domein verwerken vaak veel persoonsgegevens, waaronder gevoelige en bijzondere gegevens, zoals medische, financiële en soms zelf strafrechtelijke gegevens. Ook worden er veel samenwerkingsverbanden aangegaan die allerlei privacyrisico’s met zich meebrengen. Hoe ga je hier als partij uit het social domein mee om?
In de training ‘privacy in het sociaal domein’ leggen we uit wat de verhouding is tussen bestaande wet-en regelgeving rondom participatie, Wmo en jeugdwet, en de AVG. We helpen je daarbij om antwoorden te geven op praktische vragen van medewerkers en burgers.

Na deze training:

  1. Kun je verklaren en onderbouwen wanneer je persoonsgegevens mag verwerken in het sociaal domein;
  2. Ken je de verschillen tussen de ambtelijke ‘klikplicht’  en het medisch beroepsgeheim;
  3. Ben je bekend met de uitwerking van het integraliteitsbegrip in het sociaal domein;
  4. Kun je uitleggen wanneer toestemming wél een geldige grondslag is in het sociaal domein.
  5. Kun je uitleggen wanneer gemeentes zich kunnen beroepen op de grondslag taak van algemeen belang of openbaar gezag;
  6. Weet je in grote lijnen aan te geven wat de mogelijkheden zijn om gegevens uit andere wetten/domeinen te gebruiken. 
keten privacy
Data
7 april 2022
Niveau
Beginner
Intermediate
Gevorderd
Tijdsduur
2 uur
4 uur
1 dag
2 dagen
Locatie
Prijs
Vorm
In-company