Privacy & Integrale samenwerking

Privacy & Integrale samenwerking

In verschillende sectoren van de samenleving is er een groeiende behoefte om persoonsgegevens uit te wisselen om complexe problematiek die speelt in de wijken aan te pakken. In veel gevallen gebeurt dit in samenwerkingsverbanden. Maar ook op incidentele basis ontstaan vragen over gegevensdeling. Welke regels gelden precies en wat is wel of niet toegestaan? Dit is vaak onduidelijk of levert in ieder geval discussie op.
Deze training biedt hierin kennis, inzicht en praktische handvatten. Deze training richt zich op de privacy vraagstukken die spelen bij de complexe problematiek die speelt in de wijken, zoals ondermijningsvraagstukken en fraude. In twee dagdelen krijg je gedegen uitleg en een praktische uitwerking van de belangrijkste AVG onderdelen en uitgangspunten in het licht van bevoegdheden en wetgeving waar elke partij aan gebonden is.

In het eerste dagdeel wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, sectorspecifieke wetgeving en hun onderlinge verhouding behandeld. Ook staan we stil bij de uitgangspunten die gelden bij het verwerken van gegevens van inwoners. Tijdens het tweede dagdeel wordt de vertaalslag gemaakt naar de praktijk. Aan de hand van diverse voorbeelden uit de praktijk leer je welke gegevens wel en niet gedeeld mogen worden en waarom.

Na deze training heb je de benodigde handvatten om in de praktijk zelf de juiste stappen te zetten om te bepalen of gegevens mogen worden uitgewisseld en welke randvoorwaarden daarbij gelden. Het is mogelijk om de training uit te breiden met een extra dagdeel waarin deelnemers in workshopvorm aan de slag gaan met - eigen ingebrachte- casuïstiek.

Na deze training:

  1. Begrijp jij wanneer je als (overheids)organisatie persoonsgegevens moet en wanneer je mag verwerken;
  2. Weet jij wanneer je persoonsgegevens verwerkt voor toezicht en handhaving ;
  3. Kun je onderbouwen waarom en hoe gegevens gedeeld mogen worden om complexe problemen aan te pakken;
  4. Weet jij hoe de rechten van de betrokkene te waarborgen;
  5. Ben jij bekend met de mogelijkheden om gegevens uit andere wetten/sectoren/domeinen te gebruiken.

Doelgroep:

Professionals werkzaam in de gemeentelijke omgeving die betrokken zijn bij samenwerkingsverbanden en die gegevens onderling willen delen. Bijvoorbeeld gemeente, woningcorporatie en politie. Geen voorkennis van de AVG vereist.

Tijdsduur:

2 dagdelen, met de mogelijkheid om uit te breiden met een derde dagdeel.

 

 

Privacy, integrale samenwerking, gemeente, In verschillende sectoren van de samenleving is er een groeiende behoefte om persoonsgegevens uit te wisselen om complexe problematiek die speelt in de wijken aan te pakken. In veel gevallen gebeurt dit in samenwerkingsverbanden. Maar ook op incidentele basis ontstaan vragen over gegevensdeling. Welke regels gelden precies en wat is wel of niet toegestaan? Dit is vaak onduidelijk of levert in ieder geval discussie op.
Data
7 april 2022
Niveau
Beginner
Intermediate
Gevorderd
Tijdsduur
2 uur
4 uur
1 dag
2 dagen
Locatie
Prijs
Vorm
In-company