Privacy voor ondernemingsraden

Privacy voor ondernemingsraden

Ondernemingsraden spelen een cruciale rol bij de bescherming van medewerkers. Op basis van de Wet op de ondernemingsraden heeft de werkgever ook verplichtingen ten aanzien van de ondernemingsraad op het gebied van gegevensbescherming. Een werkgever moet bijvoorbeeld instemming vragen aan de OR als tools worden ingezet waarmee medewerkers (onbedoeld) gevolgd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld het gebruik van GPS in voertuigen. Maar hoe werkt dat nu als je zelf in de OR zit?
In de training ‘privacy voor ondernemingsraden’ leggen wij uit in welke gevallen het instemmingsrecht van de OR geldt en wat de rollen en verplichtingen zijn vanuit de werkgever. Aan de hand van casussen gaan we met elkaar oefenen, om de juiste vragen te kunnen stellen aan de werkgever.

Na deze training:

  1. Kun je beschrijven wat de rechten en plichten zijn vanuit de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) die van belang zijn voor gegevensbescherming;
  2. Herken je het gebruik van persoonsgegevens van werknemers, waaronder regelingen en personeelsvolgsystemen;
  3. Kun je de gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van medewerkers inschatten;
  4. Kun je kritische vragen stellen aan de werkgever over zijn voornemen persoonsgegevens van medewerkers te verwerken;
  5. Kun je een verantwoord en goed onderbouwd besluit nemen over over voorstellen die de privacy van medewerkers raken.
  6. Kun je de belangen van medewerkers beter behartigen;
Ondernemingsraad; OR; AVG
Data
7 april 2022
Niveau
Beginner
Intermediate
Gevorderd
Tijdsduur
2 uur
4 uur
1 dag
2 dagen
Locatie
Prijs
Vorm
In-company