Privacy Management

Privacy Management

‘Is uw organisatie privacy-compliant?’ Deze vraag hoor je vaak. Maar wanneer ben je privacy compliant en hoe kan je dat aantonen? Privacy compliance gaat niet alleen maar om het voldoen aan de AVG. Het gaat om om de inrichting van de organisatie, het communiceren met interne en externen over je privacy beleid, de inrichting van je verwerkingsregister; privacy management.
Privacy management wordt niet voorgeschreven in AVG, er worden echter wél eisen gesteld ten aanzien van aantoonbaarheid, aansprakelijkheid en transparantie. In de training ‘Privacy management,’ gaan we aan de slag met deze AVG eisen en welke (beheers)maatregelen je moet nemen om boetes en reputatie schade te voorkomen.

Na deze training:

  1. Ben je bekend met de verplichtingen die de AVG stelt op het gebied van verantwoording;
  2. Weet je vorm en invulling te geven binnen jouw organisatie aan de verschillende verplichtingen uit de wet;
  3. Weet je hoe je controle kan krijgen op de verwerkingen van persoonsgegevens binnen je organisatie en hoe omte gaan met datalekken;
  4. Ben je in staat de rollen en takenvan de verschillende stakeholders binnen je privacy organisatie in te vullen.
Privacy management; Privacy Nexus
Data
7 april 2022
Niveau
Beginner
Intermediate
Gevorderd
Tijdsduur
2 uur
4 uur
1 dag
2 dagen
Locatie
Prijs
Vorm
In-company