Vijf jaar Privacy Company – waarom de privacy professional het nooit alleen kan

October 14, 2019

Privacy Company bestaat vijf jaar. Privacy doe je niet alleen. Dat doe je met mensen. Zij zijn het die het verschil maken binnen organisaties. We hebben de afgelopen vijf jaar met veel plezier samengewerkt en kijken uit naar nog veel meer samenwerking.

Van elkaar leren

In de afgelopen vijf jaar hebben veel organisaties hun vertrouwen in Privacy Company gesteld. We hebben hen mogen helpen met de kleine en grote uitdagingen op het gebied van privacy en gegevensbescherming. We hebben door het hele land (en de wereld) gereisd om mensen te ontmoeten, want uiteindelijk gaat het om mensen. De mensen in de organisatie die het verschil kunnen maken. Soms de privacy professional en soms de mensen die nog nooit eerder met het onderwerp in aanraking zijn geweest. We danken jullie dan ook allemaal uit de grond van ons hart voor de mogelijkheid om met jullie samen te werken. We hebben de afgelopen vijf jaar veel met elkaar gepraat en we kijken uit naar nog veel meer samenwerking in de komende jaren!

Van wetgeving naar praktijk

Regels zijn mooi, maar de praktijk is waar het moet gebeuren. De afgelopen vijf jaar hebben we veel organisaties geholpen met de implementatie van de AVG. Met privacybeleid, privacyverklaringen, volwassenheidsmodellen, internationale gegevensuitwisseling, de bescherming van minderjarigen en in de vinkjes bij de cookiemelding. Met registers van verwerkingsactiviteiten, met training en bewustwording, met datalekken en inzageverzoeken en het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (DPIA). En met het toezicht houden in de rol van functionaris voor gegevensbescherming (FG).

Maatschappelijk relevant

Onze samenwerking vond ook plaats samen met maatschappelijke organisaties. Zo hebben we meegeholpen aan de nationale verjaardagskalender van SETUP, een Privacy by Design raamwerk ontwikkeld en een Privacy Designer portaal gemaakt. Voor dat laatste hebben we de Privacy Award gewonnen. We zijn nu bezig met de vervolgstappen van het Privacy Label. Ook hebben we boekjes, documenten en inzichten gedeeld. Al deze zaken sluiten naadloos aan bij onze drijfveer om de wereld op privacygebied een beetje mooier te maken. We hopen dan ook nog meer maatschappelijk relevante projecten uit te mogen voeren.

Internationaal onderwerp

Met de komst van de AVG is privacy geen lokale aangelegenheid meer. Om die reden hebben we een kantoor in Duitsland geopend en hebben we de afgelopen jaren samengewerkt met privacy professionals en studenten uit verschillende landen. Dan blijkt weer dat ondanks de (culturele) verschillen, de overeenkomsten groot zijn. Europese regelgeving vraagt om Europese kennisuitwisseling.

Verbinding met wetenschap

Theorie en praktijk kunnen elkaar naadloos aanvullen. We hebben de afgelopen jaren dan ook uitstekende samenwerking gehad met verschillende universiteiten en wetenschappelijke instellingen. Onze mensen hebben wetenschappelijke artikelen geschreven en studenten hebben ons bezocht en opdrachten uitgevoerd. Het is die verbinding die het vakgebied naar het volgende niveau kan brengen; de problemen uit de praktijk toetsen aan de inzichten uit de wetenschap.

Dank je wel

Was jij één van die mensen waar we in de afgelopen vijf jaar mee hebben samengewerkt. Dan bij deze een zeer gemeend dank je wel! Kennen we je nog niet, dan kijken we er naar uit om je te ontmoeten.

Download
Frank
Directeur